Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Zorgvoorzieningen Zijtaart > Consultatiezorg terug in Eerde

Consultatiezorg terug in Eerde

 

Het consultatiebureau in Eerde blijft nog zeker dit jaar open. In het najaar besloot het STBNO (Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost) het bureau te sluiten. Voor de DDB-fractie was die keuze onacceptabel. Het besluit van STBNO om zonder overleg en van de ene dag op de andere het consultatiebureau in Eerde te sluiten,viel de Eerdse bevolking en de fractie van DDB koud op het dak. Reden voor raadslid Yvette Bloemen om aan de bel te trekken. Gelukkig vond zij gehoor bij de rest van de raad: “Iedereen was het er in zijn algemeenheid mee eens, dat een voorziening die perfect functioneert, zo dicht mogelijk bij de burger in stand gehouden moet worden.” Bloemen is blij met het besluit van STBNO om de voorziening nog zeker dit jaar in stand te houden: “Het geeft ons de tijd om in de gemeenteraad de discussie aan te zwengelen hoe wij vinden dat zorggerelateerde voorzieningen aangeboden moeten worden. Zelf vindt DDB de gemeenschapshuizen en wijkgebouwen daarvoor de meest aangewezen plek. Van STBNO vragen wij om met gemeenten in gesprek gaan over wat hún wensen zijn en samen bekijken hoe een en andere gecombineerd kan worden met een efficiënte bedrijfsvoering.”