Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > WMO > CDA-Kamerlid Jolgersma gastspreker over WMO in Veghel

CDA-Kamerlid Jolgersma gastspreker over WMO in Veghel

CDA Veghel-Erp houdt dinsdag 8 mei een informatieavond over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De bijeenkomst wordt gehouden in de Blauwe Kei te Veghel en begint om 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst geven Tweede Kamerlid Ciska Jolgersma en wethouder A. van den Broek- van de Ven een toelichting op de nieuwe wet.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is sinds 1 januari 2007 van kracht. De gemeente is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van deze nieuwe wet. De WMO is in de plaats gekomen van de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Daarnaast is de huishoudelijke hulp uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gehaald. Deze hulp valt nu ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeenten Veghel, Uden, Landerd, Boekel en St-Oedenrode werken samen om de nieuwe wet zo succesvol mogelijk in te voeren. Daarom hebben ze besloten om van 2007 een overgangsjaar te maken. Dat wil zeggen dat er voor de mensen met huishoudelijke hulp en de mensen die gebruik maken van de WVG tot december 2007 niets verandert. Aan het eind van dit jaar stelt de gemeenteraad van Veghel de WMO-verordening vast.

Op dit moment buigen verschillende inspraakorganen zich over het voorstel voor de WMO-verordening. Hierin zal ook worden aangegeven hoe de eigen bijdrage wordt berekend. CDA Veghel Erp is ook geļnteresseerd in uw mening! Tijdens de bijeenkomst van 8 mei kunt u daarom commentaar geven en eventuele wensen kenbaar maken. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!