Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Rabobankfonds

Rabobankfonds

De eerste donaties uit het ‘Rabobankfonds’ zijn uitgereikt aan :

 

 

muziekproject fanfare en basisschool, de Jeugd Activiteiten Zijtaart en de werkgroep van het Zijtaartse kapelleke.

 

 

 

 

De wekelijkse uitgave van  ZIJTAARTS  BELANG

De redactie, bestaande uit 6 personen, vervult al 17 ½ jaren wekelijks de nieuwsvoorziening voor ons dorp. (Sommige redactieleden al vanaf het begin tot nu toe). Elke week vinden we bij onze Zijtaartse post de editie van ons plaatselijk krantje “Zijtaarts Belang”

Weinigen zullen, bij het in de hand nemen van het krantje, zich afvragen wat er vooraf allemaal moet gebeuren en hoeveel tijd daarmee gemoeid is: teksten uitwerken, pagina-indeling maken, knippen en plakken, stencilen, vergaren, nieten en klaarleggen voor het bezorgen.

Wij, als dorpsraad, hebben hier wel extra bij stilgestaan en daarom kwamen wij heel snel uit op een terechte donatie vanuit onze pot “Rabo-schenking” aan de redactie van Zijtaarts Belang!

 

 

Een berekening maken van het aantal uren dat in al die jaren nodig is geweest, uitgaande van ongeveer 20 minuten per A4-kantje, is bijna niet te doen.

Een berekening opzetten van het aantal vellen papier dat is gebruikt, gaat nog wel. Het ziet er dan als volgt uit:

-uitgaande van gemiddeld 5 vellen A4-papier per uitgave (= 10 vellen nieuws);

-per week worden er 665 krantjes afgedrukt (huis-aan-huis en abonnees);

-per week is dat 665 x 5 vellen = 3.325 vellen per keer;

-uitgaande van 48 edities (weken) per kalenderjaar;

-17 jaargangen + 25 nummers van jaargang 18 =  841 edities.

-841 edities à 3.325 vellen = 2.793.000 vellen A4-papier

-1 pak = 500 vellen; dit zijn dus 5.586 pakken papier.

-1 pak = 5 cm dik; totale hoogte = 27.930 cm = 279,3 meter hoog = bijna 8x onze kerktoren!

-1 pak = 30 cm. lang; totale lengte = 167.580 cm = 1675,8 meter = 1,675 km!!!

En dan dus: 2.793.000 vellen dubbelzijdig = 5.586.000 kantjes met nieuws, advertenties, foto’s, mededelingen, aankondigingen, sportuitslagen, vaste rubrieken e.d.. Een gigantische hoeveelheid informatie is door de redactie verzameld en verspreid.

Daarom namens de Zijtaartse gemeenschap een welgemeende dank voor al dat werk dat door jullie is verricht!

Dorpsraad Zijtaart.