Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > Snelweg rond Zijtaart (2)

Snelweg rond Zijtaart (2)

 

Vorige week heb ik ontwikkelingen mbt de N279 vanuit de Provincie geschetst. Er zijn echter meer partijen die hun invloed doen gelden.

BrabantStad heeft een netwerkanalyse opgesteld welke op 4 oktober 2006 met minister Peys van verkeer en waterstaat is besproken. Vervolgens is onderleiding van de provincie het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad opgesteld en op 17 april jl. geaccordeerd. Het pakket is op 13 juni met de minister van V & W besproken worden.

BrabantStad is een bestuurlijke samenwerking van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's Hertogenbosch en Tilburg en de Provincie Noord-Brabant. Beoogt wordt BrabantStad verder uit te bouwen als groen stedelijk netwerk en Brabant nadrukkelijk op de Europese kaart te zetten als toonaangevende kennis- en innovatieregio.

In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad wordt  gesteld dat de bereikbaarheid van de regio vanuit (inter)nationaal oogpunt goed geregeld moet zijn. Daarnaast moet ook de regionale bereikbaarheid goed op orde zijn. In het programma wordt op een vier-tal ontwikkelingen ingezet waarvan voor onze omgeving van belang zijn de voorgestelde aanpak van de N279. Voorgesteld wordt om de N279 te ontwikkelen tot een regionale economische en mobiliteitsas. Dit moet bereikt worden door de N279 uiteindelijk volledig, middels een verdubbeling van rijstroken, een volwaardige alternatieve optie, naast de A2, te maken voor het Noord-Zuid verkeer.

In het programma wordt geen voorstel gedaan voor een tracé keuze, een omleiding rond Zijtaart wordt hier dan ook niet genoemd.

Het resultaat van dat overleg van 13 juni heeft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer vastgelegd. Het ministerie is bezig met het ontwikkelen van een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het MIRT zal een pilot MIRT verkenning Zuidoostvleugel Brabantstad worden opgenomen. Concreet zal dit op korte termijn niet tot grote ontwikkelingen leiden in onze omgeving echter de wens om met name de rondweg Eindhoven te ontlasten door ontwikkeling van een alternatieve Noord-Zuid verbinding zal de wens van de provincie om de capaciteit van de N279 te vergroten ondersteunen.

Wilt u reageren of corrigeren dan kunt u contact opnemen via zijtaart@hetnet.nl. Indien u de Stukken van BrabantStad als pdf file wilt ontvangen kunt u dit eveneens via bovenstaand e-mail adres kenbaar maken.

In aanvulling op het artikel van vorige week; Het kaartje met de ingetekende omleiding rond Zijtaart welk op 9 juni in de krant stond is gemaakt door de Graphicsredactie van het Eindhovensdagblad en op basis beschikbare informatie bewerkt door een graphics redacteur van het Brabants Dagblad.

Volgende week deel 3; De gemeente

Noud van Asseldonk