Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > Hoe kunnen we als DDB de onrust die bij mensen leeft wegnemen?

Hoe kunnen we als DDB de onrust die bij mensen leeft wegnemen?

 

Ongetwijfeld heeft iedereen in Zijtaart en Eerde een spookbeeld op zich af zien komen. Door de krant word je plotseling wakker geschud als je leest dat er een nieuwe ontsluitingsweg staat ingetekend langs Eerde af en om Zijtaart heen. Een ontsluitingsweg die de verkeersoverlast die in Oost-Brabrant zeker aanwezig is mede moet oplossen. Naast de geplande ontwikkeling van de uitbreiding van het industrieterrein op Doornhoek 2 is dit mogelijk weer een bedreiging voor de leefbaarheid binnen de kernen van Zijtaart en Eerde. Wij zullen waakzaam moeten blijven om verdere aantasting van de landelijke

omgeving en van ons dorpskarakter te voorkomen.

 

Als lokale dorpenpartij worden wij regelmatig benaderd door verontruste burgers en dat is goed en moet zeker ook zo blijven, als politiek moeten we onze verantwoording nemen. Als bekend heeft DDB overigens altijd al een luisterend oor, al jaren zijn wij de enige partij die openbare vergaderingen heeft belegd in de dorpen. Ieder jaar is er een moment dat de inwoners in hun eigen omgeving met de fractie en wethouders van DDB in discussie kunnen over wat hen bezighoudt in hun eigen leefomgeving.

 

Terug naar de problematiek die iedereen op dit moment als een bedreiging ziet. Door de Stedelijke Regio Eindhoven is er een plan op tafel gelegd om de verkeersproblematiek in dit gedeelte van Brabant op te lossen. De provincie is benaderd en een van de oplossingsrichtingen waar aan gedacht wordt is een verbinding te maken tussen de A-2 bij ’s Hertogenbosch, langs Veghel naar de A67 de snelweg Eindhoven- Venlo. Zo’n idee is eerder geboren dan gerealiseerd, want oplossingen voor de verkeersproblematiek moeten er komen. Daar is iedereen het mee eens, maar niet in mijn achtertuin is de algemene gedachte meestal.

 

Uiteraard zijn wij als DDB van mening dat er duurzame en hoogwaardige oplossingen moeten komen om de geschetste problemen op te lossen. Maar onlangs werd binnen een overleg met het bedrijfsleven nadrukkelijk gesteld: “Veghel moet zorgen voor duurzame oplossingen die zich richten op welvaart en welzijn. Veghel moet haar kansen pakken en zich niet laten opschepen met de problemen van elders.”

Als DDB kunnen wij ons volledig vinden in die stelling.

 

De Gemeente Veghel is momenteel bezig met het opstellen van de ontwikkelingsvisie tot 2030.

Een visie over de toekomst van Veghel. Een heel goed initiatief. Een van de documenten zal gaan over de infrastructuur, waarbij de nota hoofdwegenstructuur uitgangspunt moet zijn.

Bij de vaststelling van dat document zullen we als politiek alert moeten zijn. Daarin moet terug te vinden zijn wat wel en niet mogelijk is in ”ons” gebied. Dit wordt de leidraad voor DDB!

 

Zoals u van DDB gewend bent willen en zullen wij verantwoording dragen voor het besturen van Veghel. Wij doen dit echter niet zonder onze achterban gehoord te hebben.

U kunt ons als raadsleden, wij wonen per slot van rekening vlak bij u in de buurt, altijd benaderen om met u in overleg te treden.

Verder kunnen we nu al berichten dat de eerstvolgende geplande openbare bijeenkomst van DDB in Zijtaart is op maandag 19 november.

 

Verder zullen wij dit medium de komende tijd gebruiken om u verder te blijven informeren.

 

Cor van der Aa en Peter van Asseldonk