Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > College geeft inspraakreactie op MER N279

College geeft inspraakreactie op MER N279

 

Veghel, 16 mei 2007

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de provinciale weg tussen 's-Hertogenbosch en Veghel (N279) uit te breiden. Voor de besluitvorming over de opwaardering van de N279 wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd voor het traject ís-Hertogenbosch-Veghel. Het college van Veghel stelt de Provincie voor om het plangebied uit te breiden met het traject tussen de A50 en Keldonk en dus een Planstudie/MER te maken van de N279 voor het traject ís-Hertogenbosch-Veghel inclusief Veghel.

De opwaardering van de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel heeft namelijk consequenties voor Veghel. De verwachting is dat de hoeveelheid verkeer op de A50 en de N279 ter hoogte van Veghel sterk zal toenemen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden in Veghel en voor de leefbaarheid langs de N279 en voor de parallele routes van de N279. De gekozen oplossing voor Veghel hangt immers sterk samen met de oplossing voor de N279 tussen de A50 en de A2 en zal niet later uitgevoerd mogen worden. Het college pleit dus voor een duurzame oplossing bij Veghel.

In 2001 is een onderzoek gehouden naar de verkeersproblemen op de N279 tussen ís-Hertogenbosch en Veghel. Uit dit onderzoek volgde dat een capaciteitsvergroting van de N279 tussen de A2 bij ís-Hertogenbosch en de A50 bij Veghel noodzakelijk is om het onderliggend wegennet te kunnen ontlasten. Op basis hiervan is besloten om een Planstudie/MER uit te voeren voor de opwaardering van de N279. Uit een nadere studie blijkt verder dat een opgewaardeerde N279 tussen A2 en A50 een alternatief kan vormen voor de verbreding van de A2. Een opgewaardeerde N279 tussen de A2 en de A67 kan verder een rol spelen bij de ontsluiting van de oostelijke kant van Eindhoven.