Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Multifunctionele bestemming kloostergebouw > Start sloop klooster 11 febr 2010

Start sloop klooster 11 febr 2010

Op donderdag 11 februari, is de verbouwing van het klooster feestelijk gestart. Zuster Germana van Ravestein, voormalig overste van het klooster, en wethouder Riny van Rinsum sloegen samen een gat in een muur van het klooster. Behalve door de aanwezige pers zijn ook door Jan van Oort een aantal foto's gemaakt bij deze mijlpaal.

Aan de buitenkant is te zien dat struiken e.d. verwijdert zijn, een directiekeet geplaatst en het bouwterrein wordt ingericht. Binnen in het klooster is men al druk met slopen van bedrading, vloerbedekkingen, plafonds leidingen en andere zaken die verwijdert moeten worden.

Piet Berkers, bij aannemer Wijnen Bouw uit Someren verantwoordelijk voor het project, gaf aan dat de aannemer alles in het werk stelt om voor de bouwvak van 2011 het klooster op te leveren.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om alvast mede te delen dat op maandag 12 april a.s. een vergadering houdt voor al haar huurders en andere belangstellenden. Een uitnodiging met agenda wordt te zijner tijd

toegezonden.

Mocht u naar aanleiding van deze mail of anderszins vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Bouwcommissie Dorpshuis De Korenmolen