Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Gemeente Veghel > Wijkvereniging voor wijk ’t Ven

Wijkvereniging voor wijk ’t Ven

 

Het college van B&W geeft aan de Stichting Vivaan  een projectsubsidie om een actieve wijkvereniging in het leven te roepen. Gezamenlijk met wijkraad ’t Ven en gemeente Veghel worden bestaande en gewenste activiteiten binnen de wijk geinventariseerd. Het is de bedoeling dat na de inventarisatie een netwerk van sleutelfiguren opgezet wordt dat uiteindelijk uitgroeit tot een actieve wijkvereniging.

 

In wijk 't Ven wordt in de zomer van 2008 de multifunctionele accommodatie opgeleverd. Binnen deze wijk is nog geen wijkvereniging actief die als zodanig ook gebruik kan gaan maken van het de nieuwe multifunctionele wijkvoorziening.

 

De projectsubsidie betreft een budget voor de inventarisatie van activiteiten en het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor wijkbewoners. Het project heeft heeft een geplande doorlooptijd van circa 2 jaar, waarbij ten behoeve van de organisatie van de diverse activiteiten vanaf de zomer van 2008 gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe multifunctionele centrum.