Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Gemeente Veghel > Aanbesteding huishoudelijke hulp Bernheze:

Aanbesteding huishoudelijke hulp Bernheze:


Welstaete/ZVOM schrijft niet in Start onderzoek naar nieuw bedrijf huishoudelijke hulp

 

Welstaete/ZVOM schrijft niet in voor de aanbesteding van huishoudelijke hulp in de gemeente Bernheze. De aanbesteding is een gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De wet regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven, ondersteuning hiervoor krijgen. De gemeentes beheren het geld daarvoor. Zij sluiten contracten met bedrijven (aanbesteding). Bernheze is de eerste gemeente in de regio met een aanbesteding voor huishoudelijke hulp. Vast staat dat Welstaete/ZVOM wťl huishoudelijke hulp wil blijven aanbieden. Zij start een onderzoek naar de oprichting van een nieuw bedrijf voor huishoudelijke hulp.

Aanbestedingen

Welstaete/ZVOM kan de kwaliteit die de gemeente Bernheze vraagt niet leveren tegen het tarief dat zij hiervoor beschikbaar stellen. In de gemeente Bernheze krijgen 12 cliŽnten huishoudelijke hulp via ZVOM/Welstaete. CliŽnten kunnen ervoor kiezen om dit werk via het persoongebonden budget (PGB) alsnog uit te besteden aan Welstaete/ZVOM. Welstaete/ZVOM beoordeelt per gemeente of zij inschrijft of niet. Dit is een afweging van de eisen die de gemeente stelt en het beschikbare geld.

Onderzoek naar oprichting nieuw bedrijf

Eerder dit jaar heeft de Raad van Bestuur besloten huishoudelijke hulp te willen blijven leveren. Welstaete/ZVOM wil de werkgelegenheid voor de medewerkers behouden. CliŽnten vinden het fijn als zij voor alle soorten hulp, dus ook huishoudelijke hulp, van ťťn organisatie krijgen. Daarom laat de Raad van Bestuur een onderzoek doen naar op welke wijze ze in samenwerking met een schoonmaakbedrijf een nieuw, eigen bedrijf kan beginnen. Dit onderzoek naar een nieuw bedrijf betreft Šlle huishoudelijke medewerkers, ůůk de medewerkers die intramurale zorg verlenen (dat zijn medewerkers die in de instellingen van Welstaete/ZVOM werkzaam zijn). Het vermoeden bestaat dat de zorg die thuis wordt geboden aan cliŽnten (zogenaamde extramurale zorg) een te kleine activiteit is om een nieuw bedrijf voor te beginnen. Zoín bedrijf moet voldoende schaalgrootte hebben.

Welstaete/ZVOM

Op 18 december 2006 is de bestuurlijke fusie tussen Stichting Zorg voor Ouderen Maasland (ZVOM) en Stichting Welstaete een feit geworden. Vanaf januari 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de juridische fusie die in 2008 zal plaatsvinden: het daadwerkelijk samenvoegen van beide organisaties.

Welstaete/ZVOM heeft 3500 medewerkers verdeeld over 25 locaties in 10 gemeenten. Welstaete en ZVOM werken samen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor senioren in de regio Oss/ Uden/Veghel.