Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Doornhoek - Kempkens > Wat willen we nou eigenlijk? 28 mei 2007

Wat willen we nou eigenlijk? 28 mei 2007

 

Leegstand bedrijfspanden in de regio neemt ernstige vormen aan mede door kortzichtige beleid Veghel.

In de regio neemt de leegstand van bedrijfspanden op regionale bedrijventerreinen steeds grotere vormen aan. Een van de redenen is de sterk aanzuigende werking van bedrijventerreinen in Veghel. Zoals u in diverse krantenartikelen heeft kunnen lezen, stimuleert de gemeente de komst van bedrijven naar Veghel. Dat lijkt een goede zaak ware het niet dat gemeenten in de regio daar ernstige hinder van ondervinden. Terreinen in o.a. Oss, Uden, Eindhoven (Strijpse Kampen Noord) en Helmond  zijn dan ook met de grootst mogelijke moeite te vullen en gebouwen staan leeg. Omdat er in Veghel weinig werklozen zijn, stimuleert dat weer een steeds grotere verkeersstroom van werknemers uit de regio en de komst van nog meer werknemers van buiten Nederland.

Wij hopen niet dat u denkt dat Actiecomité De Kempkens tegen het ontwikkeling van bedrijventerreinen is. Dat is namelijk zeker niet waar. Ook wij willen graag ons dagelijks brood verdienen. Wat wij wel willen, is dat er goed nagedacht wordt of verdere ontwikkeling van grootschalige industrie in Veghel wel verstandig is. Wij begrijpen niet dat men in Veghel nog steeds graag grote prestigieuze projecten wil realiseren ondanks dat diverse vooraanstaande economen en zelfs de minister van VROM aangeeft dat dit niet verstandig is. 

Als u weet wat de reden van deze merkwaardige gang van zaken is, horen wij dat graag.

Reageren kan op dekempkens@live.nl

Actiecomité De Kempkens.