Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Doornhoek - Kempkens > Dorpsraad Zijtaart en dorpsraad Eerde spannen zich gezamenlijk in.

Dorpsraad Zijtaart en dorpsraad Eerde spannen zich gezamenlijk in.

 

Op woensdag 26 november hebben afgevaardigden van dorpsraad Eerde en dorpsraad Zijtaart in de Korenmolen een bijeenkomst belegd met als voornaamste doel om gezamenlijk op te trekken naar gemeentebestuur en politieke partijen, betreffende de dreiging van de ombuiging van de N279 over het grondgebied van Eerde en Zijtaart. Ook een afvaardiging van Stichting actiecomité De Kempkens was hierbij aanwezig.

In de nota Hoofdwegenstructuur Veghel 2020 die op 20 november in de raadsvergadering is vastgesteld, zit een sterke dreiging dat de genoemde ombuiging grote nadelige gevolgen heeft voor beide kerkdorpen. Daarom is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden, elkaar te blijven informeren en regelmatig bijeenkomsten te houden, om het gezamenlijke standpunt voortdurend aan het gemeentebestuur en aan de provincie kenbaar te maken. Het standpunt dat wij voorhouden is: verbreding van de N279 tot een vierbaanse autoweg realiseren op de bestaande infrastructuur, dus op de huidige route of eventueel aan beide zijden van het kanaal ter hoogte van Veghel. Wij vinden ondertunneling op het huidige traject een reële optie, waarbij één tweebaanse verkeerstroom door de tunnel gaat en de andere tweebaanse verkeersstroom erboven. Wij zijn van mening dat de kosten van aanleg geen bijzonder obstakel zijn, daar er altijd een fors bedrag nodig zal zijn, waar ook het traject wordt aangelegd en wat men ook gaat doen. Tevens is de situatie zodanig, dat er altijd ergens iets moet wijken voor nog meer asfalt. Laat dat niet de ruimtelijke omgeving en/of buurtschappen van een dorp zijn. Dit besef moet er komen bij de plaatselijke overheid, want volgens de huidige visie zullen de buurtschappen Grootdonk (gedeeltelijk), Abenhoef en Willibrordushoek verdwijnen en zal op Zijtaarts grondgebied De Hemel en het noordelijk deel van de Past. Clercxstraat worden doorsneden.

Indien men zo rigoureus om denkt te gaan met het laten verdwijnen van buurtschappen kan men ook rigoureus aan weerszijden van het kanaal te werk gaan. Ook huidige bedrijfspanden kunnen verkleind worden ten behoeve van een autoweg die voor de ontsluiting van het bedrijventerrein op die plek het meest logische is.

Met dit artikel hopen wij onze achterban ervan te overtuigen, dat beide dorpsraden alles in het werk zullen stellen om politiek en gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en we houden onze achterban daarvan tijdig op de hoogte.

Namens de dorpsraden: beide voorzitters