Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Doornhoek - Kempkens > Actiecomité De Kempkens Wat willen we nou eigenlijk? 18 maart 2008

Actiecomité De Kempkens Wat willen we nou eigenlijk? 18 maart 2008

 

Actiecomité De Kempkens is opgericht door mensen die moe(s)ten wijken voor industrie of dat direct voor hun deur (zouden) krijgen. Na wat onderzoek blijkt dat het probleem veel groter is dan De Kempkens alleen. Vaak is ons gevraagd hoe wij vinden dat er met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Veghel moet worden omgegaan. Uiteraard hebben we goed over deze vraag nagedacht.

 

Wat wil Actiecomité De Kempkens nou eigenlijk?

De gemeenteraad.

Wij willen dat de gemeenteraad van Veghel (voorlopig) met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen stopt. In ieder geval moet men wetgeving van de overheid afwachten of een goede nut en noodzaakdiscussie starten om onnodig geld en open ruimte te verspillen.

Het zou mooi zijn als Veghel een voortrekkersrol op zich nam om dit overheidsbeleid goed uit te voeren. Wij willen dat de gemeente onderzoekt hoe de bevolking van Veghel denkt over de toekomst van Veghel. Wil de bevolking in een dorp wonen of moet Veghel zich ontwikkelen tot een volwaardige industriestad?

 

Wat kunt u doen.

Laat uw mening over dit onderwerp horen aan iedereen die het horen en niet horen wil.

Denk niet “het zal mijn tijd wel duren”, de ontwikkelingen gaan sneller dan u wellicht denkt. Als u geen mening heeft, denk dan wat uw (klein)kinderen willen. Zij zullen tenslotte te maken krijgen met wat wij nu beslissen.

 

Wat gaan wij doen.

Alles wat wettelijk mogelijk is. U kunt ons daarbij helpen. Heeft u informatie die ons kan helpen of als u mededelingen in de media of anders leest of hoort, meldt dat aan ons. Wij zijn ook mensen en kunnen dingen over het hoofd zien.

 

Tot slot.

Misschien is het tijd om de spreekwoordelijke Brabantse kalmte te verliezen. Laat weten hoe u er over denkt. Woon vergaderingen van politieke partijen, dorpsraden enz. bij. U mag van ons daar gerust met de vuist op tafel slaan, dat doen wij ook. Het onderwerp is te belangrijk en ingrijpend in ons dorpsleven om niets te doen. Hoe uw mening ook is, spreek de mensen van dorpsraden, politieke partijen enz. enz. aan.

Reageren kan op dekempkens@live.nl

Actiecomité De Kempkens.