Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Doornhoek - Kempkens > Actiecomité De Kempkens   Wat willen we nou eigenlijk?

Actiecomité De Kempkens   Wat willen we nou eigenlijk?

 

De plannen van de gemeente Veghel voor het nieuw te ontwikkelen industrieterrein De Kempkens worden steeds duidelijker. Onlangs hebben we na lang aandringen uiteindelijk wat informatie gekregen van de gemeente. In de ons toegezonden “startnotitie MER van De Kempkens” lezen we hoe de gemeente de afweging maakt tussen ontwikkeling van De Amert 2 en De Kempkens. Zoals u waarschijnlijk weet, probeert het Actiecomité De Kempkens de gemeente te weerhouden om op De Kempkens industrie te vestigen. Dat betekent echter niet dat we een voorkeur hebben voor De Amert 2. Wij zijn van mening dat de gemeente even moet wachten met ontwikkelen van nieuwe industriegebieden.

We zijn van mening dat eerst duidelijk moet zijn wat de inwoners van Veghel nou willen voor de toekomst. Het motto van de gemeente, eerst de euro verdienen en dan pas uitgeven” klinkt niet verkeerd. Maar wat betekent dat dan? Meer bedrijventerreinen ontwikkelen? Meer arbeidsplaatsen creëren? Het ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om zich in Veghel te vestigen? Dan moeten er ook meer werknemers komen. Veghel heeft op dit moment 26.000 werkplekken en 34.000 inwoners. Waar komen die extra werknemers vandaan? Dus dan ook extra woningbouw? Eigenlijk is dus de vraag, willen de inwoners van Veghel in een industriestad wonen of in een dorp. Gaan we zoals in de grote steden industriegebieden bouwen met daaromheen woonwijken met arbeiders? Als je nu over de A50 rijdt en naar Veghel kijkt, zie je een langgerekt lint van bedrijfsgebouwen. Wat je ziet is een gemeente met veel industrie en welvaart maar ook een gemeente met weinig groen en open ruimte. Ook de plannen voor Eet.nl, een pretpark op voedingsgebied met naar schatting van de gemeente 1,4 miljoen bezoekers per jaar, lijkt eraan te komen. Leuk voor die bezoekers, maar wat heeft dat als voordeel voor de inwoners van Veghel?

Nou moet u niet gelijk denken dat Veghel op een stad als bv. Rotterdam gaat lijken, maar dat is natuurlijk wel waar het zoals het er nu uitziet in de toekomst op gaat lijken. Willen we dat? Willen we dat voor onze kinderen? Als De Kempkens eenmaal vol zit, volgt natuurlijk De Amert2, Doornhoek 3. En daarna?

De gemeenteraad en de ambtenaren in Veghel zijn uw vertegenwoordigers. Zij voeren uw beleid uit, maar dan moeten ze natuurlijk uw standpunt wel kennen.

Volgens ons is de open groene ruimte van ons allemaal. Zij is een collectief goed. In de natuur en op het boerenland kunnen we de horizon beleven, de stilte en de duisternis. We moeten zuinig zijn op de open groene ruimte. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en een nationaal of misschien zelfs wel europees plan van aanpak verdienen daarom de hoogste prioriteit. Concurrentie van gemeentes onderling geeft alleen een verschuiving van arbeidsplaatsen. Hiermee is volgens ons niemand gebaat!

Reageren kan op dekempkens@live.nl

Actiecomité De Kempkens