Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Doornhoek - Kempkens > 1 Actiecomité tegen industrie op de Kempkens"

1 Actiecomité tegen industrie op de Kempkens"

 

 

Zoals u afgelopen vrijdag in het Brabants Dagblad heeft kunnen lezen, is Veghel weer een actiecomité rijker. Dit actiecomité wil proberen te voorkomen dat er in de Kempkens een nieuw industriegebied komt. De leden van dit actiecomité zijn Hans van Erp, Wil Lathouwers, Lenie van de Rijt, Henry van de Ven en Marcel Zoete.

 

Oorspronkelijk zijn we begonnen als een groep die de belangen ging behartigen van de aanwonenden aan het nieuw te plannen industriegebied. We dachten dat de mensen die in het gebied zelf wonen wellicht andere belangen zouden hebben dan de aanwonenden. Na enige tijd werd ons duidelijk dat er vanuit het gebied zelf een grote weerstand was om te wijken voor industrie. Nu is het zo dat we vrijwel alle aanwonenden achter ons hebben maar ook een groot deel van de bewoners uit het gebied zelf. Mensen die nog niet door ons benaderd zijn uit de directe omgeving van De Kempkens kunnen binnenkort een brief van ons verwachten waarin zij aan kunnen geven of ze ook achter onze plannen staan.

 

Wat gaan we doen!

Wat u niet van ons hoeft te verwachten is dat we ons in de Kempkens aan de bomen gaan vastketenen als de graafmachines komen. Wat we wel willen doen is de gemeenteraad van Veghel en ook u als dat nog nodig is, ervan overtuigen dat er geen industrieterrein Kempkens/Doornhoek II moet komen. Ook willen we u op de hoogte houden van wat we gedaan hebben om ons doel te bereiken. Uiteraard hebben we al bij de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veghel een bezwaarschrift ingediend tegen het voorbereidingsbesluit. Ook zijn we met de Dorpsraden van Eerde en Zijtaart in gesprek om zoveel mogelijk samen te werken.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u gerust een van onze leden aanspreken of een e-mail sturen naar  dekempkens@live.nl. Ook als u op een andere manier onze acties wilt ondersteunen, horen wij dit graag.